Installation TDCoin 0.18.0.0 для "Windows"    

TDCoin 0.18 for EL7 Centos 7 archive    

TDCoin 0.18 for Ubuntu 16.04 archive    

TDCoin 0.18 for MacOsX archive    

TDCoin 0.18 for "MacOsX" dmg    

md5checksums: a390e92e9108102f1e97066a3445d656 latest-darwin.zip 48424399098a85c2351185ce409861a8 latest.EL7.tar.gz 50c3185ce7d8a3717d7663c9283837e2 latest.UBN.tar.gz 826994690be12c7cf0e05ce10bd9392f latest-win64-setup.exe 826994690be12c7cf0e05ce10bd9392f tdcoin-0.18.0-win64-setup.exe a390e92e9108102f1e97066a3445d656 tdcoin-018-darwin.zip 48424399098a85c2351185ce409861a8 tdcoin-018-linux-el7.tar.gz 50c3185ce7d8a3717d7663c9283837e2 tdcoin-018-linux-ubn.tar.gz d104d0505666fe4939b32ad67833f677 tdcoin-018-win.zip 087e6c8521f8f14be6e71b6dabf6846e Tdcoin-Core.dmg